I samspil med borgerne

Byrådet har besluttet at gennemføre projektet "I samspil med borgerne"

Hensigten er at understøtte borgerinddragelse i løsningen af opgaver, så vi bevæger os fra at løse opgaver for borgerne til at løse opgaver sammen med borgerne.

"I samspil med borgerne" er således et skifte i opfattelsen af, hvad en kommune egentlig er. Det betyder blandt andet, at borgerne skal ses som samfundsborgere med ressourcer, og at vi som medarbejdere er optaget af at finde ressourcerne hos alle og bringe borgerne sammen i fællesskaber.

I samspil med borgerne - Værdier