I samspil med borgerne

I SAMSPIL MED BORGERNE

Byrådet har besluttet at gennemføre projektet "I samspil med borgerne"

Hensigten er at understøtte borgerinddragelse i løsningen af opgaver, så vi bevæger os fra at løse opgaver for borgerne til at løse opgaver sammen med borgerne.

"I samspil med borgerne" er således et skifte i opfattelsen af, hvad en kommune egentlig er. Det betyder blandt andet, at borgerne skal ses som samfundsborgere med ressourcer, og at vi som medarbejdere er optaget af at finde ressourcerne hos alle og bringe borgerne sammen i fællesskaber.

Formål:

  • At give baggrunden for det ændrede paradigmeskifte, så alle har et fælles billede af hvad "I samspil med borgeren" betyder i hverdagen
  • At forstå baggrunden for de nye værdier og hvordan de støtte op om konceptet

    Hvordan:

     • Planlæg et personalemøde på min en time hvor temaet er "I samspil med borgerne"
     • Rammesæt mødet med formål, tid mm
     • Gennemgå pjecen og suppler med dias og film
     • Giv mulighed for refleksion 2 og 2 med spørgsmålene:
      • Hvad tænker I, at det betyder for os som afdeling?
      • Hvilke muligheder ser vi i det?
      • Er der spørgsmål?
     • Saml op i plenum og aftal næste step for opfølgning mm.

      

     Se filmene:


       


       

      Hvornår:

       • Inden du går i gang med værdiimplementeringen

         

        Gode råd:

         • Du kan hente hjælp og støtte hos en chef fra Lederforum (Niveau 1-3 ledere)

          

          Udskriv procesbeskrivelsen

           

           

          ​Siden er oprettet oktober 2018


          I samspil med borgerne - Værdier

           

          I samspil med borgerne 

           

           

          Opdateret 14. juli 2021