Ændring ifm. arbejdsskade

 

Det arbejdspladsen selv, der skal indberette arbejdsskader

 

virk 


Før arbejdspladsen har mulighed for at indberette arbejdsskader, skal de tilmeldes indberetningssystemet EASY via Virk.dk. 

Læs vejledningen til, hvordan du får adgang til EASY via Virk.dk

Arbejdsmiljøuddannelse

Alle ledere og arbejdsmiljørepræsentanter skal gennemgå en Lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for at styrke og effektivisere arbejdet i arbejdsmiljøgruppen/organisationen.  Ift. ny lovgivning skal man inden 3 måneder efter ansættelse som leder eller nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant gennemgå den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

amudd